Inlägg

Vänd pyramidenFredrik Holm 2019

Coronakrisen banar väg för basinkomst?

I det hårt coronadrabbade Spanien överväger regeringen att…
Vänd pyramiden - planera för en hållbar mobilitet Författare Fredrik Holm

Ställ in och få femfalt igen!

Det var tänkt som ett alldeles vanligt frukostseminarium. Ett sånt där som vi i min bransch går på titt som tätt, med kaffe, fralla och lite mingel innan någon pratar en stund. Sen skyndar man vidare till dagens alla möten och ärenden. Men så blev det inte denna gång - och det visade sig vara ett lyckokast.
Vänd pyramidenFredrik Holm 2019

Äntligen har boken Vänd pyramiden kommit!

Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet! Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mobilitet i våra tätorter. Så resonerar Gröna Bilister i boken "Vänd pyramiden!