Coronakrisen banar väg för basinkomst?

I det hårt coronadrabbade Spanien överväger regeringen att införa någon form av basinkomst, rapporter Bloomberg. Den föreslagna nivån på 440 euro per månad, dvs knappt 5000 kronor, räcker förstås inte som inkomstkälla, men skulle kunna ge ett gott grundskydd för alla som drabbas av krisens ekonomiska konsekvenser.

Artikeln nämner inget om hur basinkomsten ska finansieras, heller inget om den kommer att ersätta andra former av mer riktade eller villkorade stöd. Ska reformen ha någon poäng bör pengarna förstås komma från dem som har så de klarar sig, må det vara privatpersoner eller företag.

Idén om en basinkomst, lika för alla och lika villkorslös som barnbidraget, har ju föreslagits i många sammanhang men sällan prövats i praktiken. Den har också mött kritik, föga förvånande främst från dem som skulle förlora på systemet. Och ett system med basinkomst har sannolikt både för- och nackdelar att fundera på.

Det intressanta är ändå att frågan lyfts i tider där värdet av sammanhållning och jämlikhet blir tydligare än någonsin, liksom riskerna för ett helt samhälle av att vissa grupper står helt utan grundskydd. Blir det vår främsta lärdom av coronakrisen är mycket vunnet.