• Fredrik Holm

    Skribent och miljökonsult

Tjänster

Inget uppdrag är det andra likt. Därför börjar vi med att noga diskutera dina behov och på vilket sätt jag kan vara dig till hjälp. Jag har ett brett nätverk av duktiga och trevliga kollegor, med andra specialkunskaper, som jag gärna tar med i arbetet om det behövs.

Tillsammans lägger vi upp en plan och en metod för uppdraget. Under och efter resans gång stämmer vi kontinuerligt av att du får det stöd du tänkt dig, och justerar planen vid behov.

Moderator

Utbildningar

Miljöfrågor är snåriga. Biologi, fysik och kemi möter politik, ekonomi, juridik och inte minst psykologi. Fakta blandas med rykten och tusen åsikter.
Jag hjälper dig och din grupp att hitta det som är väl förankrat i forskning och erfarenhet. Jag hjälper er att sålla fram det viktigaste ni behöver för er verksamhet. Jag reder ut krångliga begrepp och processer. Jag hjälper er att själva bygga miljökompetens. Jag bidrar med kunskaper, argument och engagemang till ert förändringsarbete.

Vi kan lägga upp ett frukostmöte för medarbetare på språng. Vi kan också lägga upp en hel kurs med återkommande träffar, grupparbeten och självstudier. Eller allt däremellan.

Digitala träffar eller fysiska eller en god blandning? Låt oss fundera tillsammans på vad som blir bäst!

Moderator

En bra moderator gör mer än hälsar välkommen och sneglar på klockan. När jag jobbar som moderator har jag läst in mig rejält på ämnet, pratat i förväg med estradens alla huvudpersoner och även sett deras presentationer. Jag har noga stämt av med dig som uppdragsgivare vad du vill uppnå med din sammankomst och hur vi ska nå dit du vill. Bara den som förberett sig noga lyckas med moderatorns svåraste uppdrag: Att improvisera och fånga tillfället i flykten.

Som moderator är jag också åhörarnas ombud på scenen. Jag vågar ställa de till synes dumma frågor som får ett krångligt budskap att klarna och – kanske – ställer makthavare mot väggen.

Förstås sneglar jag på klockan också. En bra moderator missar inte en kafferast!

Utbildning
Texthantering

Texthantering

Tycker du att pressmeddelanden, webbtexter eller inlägg på sociala medier inte får avsedd effekt? Eller sitter du på information som du är rädd för att ingen tar till sig?

Sen mitten av 1980-talet har jag hjälpt andra med texter i alla format från annonser till forskarrapporter. Under devisen ”förenkla utan att fördumma” bistår jag dig gärna i allt från rättstavning och grammatik till redigering och helt nya texter.

Kontakta mig så resonerar vi om hur dina texter kan bli raka, begripliga och korrekta. Vill du dessutom ha texter med snärt och humor så inte mig emot.

Analys

Låt mig gissa. Jag tror att du verkligen bryr dig om miljön och vill bidra till att minska belastningarna. Göra ett mindre fotavtryck, för att använda en bra metafor. Både för egen del och för den verksamhet du jobbar i. Eller i föreningslivet eller i andra sammanhang.
Jag tror också att du tycker frågan är svår. Var är din miljöpåverkan som störst och vad kan du göra åt den? Vilka åtgärder är meningsfulla och vilka är mest för syns skull?
Var vill du och din verksamhet befinna sig? I den absoluta täten som satsar tungt för ett bra miljöarbete och ett gott anseende? Eller i klungan, där det är helt OK att göra ett hedervärt jobb och sköta sitt miljöarbete snyggt?

Jag hjälper dig med analyser och strategier, baserade på sakkunskap och erfarenhet. Vi lägger upp ett miljöarbete som är relevant för dig, som skiljer stort från smått och som skapar engagemang hos personal, kunder och leverantörer.
Det minskar fotavtrycket. Sannolikt drar det ned på dina utgifter. Troligen skapar det bättre affärer. Låt oss titta närmare på frågan tillsammans.

Fredrik Holm med Christina Haugsöen

Om mig

Det har nu gått mer än trettio år sen min och Bosse Thunbergs konsumenthandbok Handla Miljövänligt fick ett dundrande genombrott, med 400 000 sålda exemplar. Sen dess har miljötrender kommit och gått. Försurning, ozonhål, sopsortering, Agenda 21, klimat…
Jag har fortsatt leverera: Böcker, artiklar, rapporter och läromedel. Utbildningar, föreläsningar, TV och radio. Analyser, reportage, kommentarer och krönikor.

Jag har samarbetat med offentliga instanser såväl som med privat näringsliv och ideella organisationer. Jag har jobbat i akademisk miljö, i kommun och i statsförvaltningen. Och, jodå, även internationellt.

Såväl det talade som det skrivna ordet ligger mig varmt om hjärtat. Min passion är att göra komplexa problem begripliga och snåriga texter lättlästa. Jag brinner för att göra seminarier och konferenser meningsfulla, effektiva och engagerande.

Så hör av dig för en förutsättningslös diskussion om hur jag kan vara dig till hjälp!

Hör av dig

Kontakta mig med ett mejl på info (at) fredrikholm.nu eller med ett sms på 0733-30 81 58 så berättar jag mer.
Vill du skicka vanlig post är adressen: Fredrik Holm, Box 2050, 650 02 KARLSTAD